Convertidor Air-Hydra

  • Air-Hydra Converter YCCT

    Convertidor Air-Hydra YCCT

    Un transductor que converteix els senyals pneumàtics en senyals hidràulics. Utilitzant aire comprimit com a font d’energia, produint oli hidràulic i accionant el cilindre de potència (cilindre hidràulic).